Εμφυτεύματα

Το εμφύτευμα είναι μία «βίδα» από τιτάνιο που μιμείται τη ρίζα του δοντιού, τοποθετείται στο οστό της γνάθου και αντικαθιστά το χαμένο δόντι.

Τα εμφυτεύματα δίνουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα δόντια που έχουν χαθεί χωρίς να καταστρέψουμε - τροχίσουμε τα γειτονικά υγιή δόντια. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας (απώλειας δοντιών) και σε άτομα που χρησιμοποιούν τεχνητές οδοντοστοιχίες.

Με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος που λειτουργεί ως τεχνητή ρίζα αποτρέπεται η απορρόφηση του οστού και των ούλων. Η τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας πραγματοποιείται συνήθως σε δεύτερη φάση.

Το τιτάνιο είναι βιοσυμβατό με τον οργανισμό και στο ιατρείο μας χορηγείται αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγύησης και γνησιότητας.