Ενδοδόντια

Είναι ο τομέας της οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων του πολφού, των περιακριζικών ιστών, την αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος και οδοντόπονου πολφικής αιτιολογίας.

Η ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού έχει ως σκοπό την αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πόλφου , την αποστείρωση και την ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε ψηφιακή ακτινογραφία και εντοπιστή ακρορίζιου.