Ψηφιακή ακτινογραφία

Οι ακτινογραφίες αποτελούν πολύτιμο διαγνωστικό μέσο, το οποίο μας δίνει πολλές πληροφορίες.

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε ψηφιακό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς ώστε να εξασφαλίσουμε τη μικρότερη δόση ακτινοβολίας. Επιπλέον παρέχουμε κολάρο ακτινοπροστασίας μολύβδου για την προστασία του θυρεοειδούς.

Περισσότερες σχετικές υπηρεσίες